Het alcoholbeleid van de overheid

Japan moedigt jongeren met een nieuwe op handen zijnde campagne aan, om meer thuis te gaan drinken. Door de pandemie loopt de Japanse belastingdienst een behoorlijke smak geld mis. Om de schatkist aan te vullen, moet er dus meer gedronken worden. ‘Waanzin’ antwoordt 90 procent van de stemmers op de vraag of dit een goed idee is of niet. En wat doet onze overheid eigenlijk aan het terugdringen van alcoholgebruik en het voorkomen van alcoholmisbruik?

Het Nederlandse alcoholmatigingsbeleid is erop ingericht om alcoholgebruik in het algemeen te matigen én om alcoholmisbruik in specifieke risicovolle situaties (in het verkeer, op het werk etc.) en bij kwetsbare groepen (zoals kinderen) te voorkomen.

Zo ziet het Nederlandse alcoholmatigingsbeleid eruit

In Nederland kennen we een actief alcoholmatigingsbeleid. Waarom? Omdat de schade die alcohol veroorzaakt veel te groot is. Als je alle alcoholschade van ongevallen, geweld, inspanningen van de politie, ziekteverzuim, behandeling etc. etc. optelt, dan kom je jaarlijks ruim boven de 5 miljard! Investeren in een alcoholmatigingsbeleid redt levens en scheelt enorm in de kosten. Bron: alcoholinfo.nl.

Daarom investeert de Nederlandse overheid in voorlichting, hulpverlening, wetgeving, zelfregulering en onderzoek. IkPas is een voorbeeld van een interventie die mede door de overheid wordt gefinancierd.

Extra inzoomen op jongeren en 55-plussers

Omdat alcohol voor jongeren onder de 18 jaar extra schadelijk is en gevaarlijk in bepaalde situaties, is er een leeftijdsgrens. Voorheen lag de leeftijdgrens voor alcoholhoudende dranken op 16 jaar en sinds 2014 is dit 18 jaar. Een voorbeeld van zo’n overheidscampagne rondom jongeren is de NIX18-campagne.

Daarnaast kunnen 50-plussers op extra aandacht rekenen wat betreft alcoholgebruik en -misbruik. De overheid wil het aantal 50-plussers dat overmatig drinkt verminderen. Een groot deel van deze groep lijkt zich niet bewust van de schadelijke lichamelijke en psychische gevolgen van alcoholgebruik, terwijl de gevoeligheid voor de effecten van alcohol juist toeneemt naarmate mensen ouder worden. Ook blijken zij niet snel hulp te zoeken voor hun alcoholgebruik. Bron: expertisecentrumalcohol.trimbos.nl.

Meer over de lichamelijke gevoeligheden voor alcohol op latere leeftijd, lees je in het artikel: ‘Ouderen en alcohol: 5 prangende vragen.’

Ook alcoholreclames moeten zich aan bepaalde regels houden. Sinds 2009 is in de Mediawet opgenomen dat het voor Nederlandse omroepen verboden is om alcoholreclame op televisie en radio uit te zenden tussen 06.00 uur en 21.00 uur. Ook is ‘productplaatsing’, ook wel sluikreclame genoemd, voor alcoholhoudende drank verboden tijdens dit tijdsslot. Het doel van deze bepaling is om jongeren te beschermen tegen de negatieve invloed van alcoholreclame.

Bron: expertisecentrumalcohol.trimbos.nl.

 

 

Gerelateerd

Achtergrond

Comazuipen en bingedrinken

Jongeren die veel alcohol drinken om zo snel mogelijk dronken te worden. Dit wordt comazuipen, ook wel bingedrinken genoemd. Een gevaarlijk tijdverdrijf. Hier lees je wat er precies misgaat in…
Lees meer
Wijzig instellingen voor chat