Privacy statement

Stichting Positieve Leefstijl, gevestigd aan Toernooiveld 300, 6525 EC Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Toernooiveld 300
6525 EC Nijmegen
+31132084039

M.J.E. Planken is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Positieve Leefstijl, te bereiken via martijn@ikpas.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Positieve Leefstijl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer (bij aankopen via de webshop)

Facebook Login

IkPas biedt gebruikers de mogelijkheid om in te loggen met Facebook. Als een gebruiker hiervoor kiest worden de volgende gegevens uit zijn of haar Facebook-account opgehaald:

 • Volledige naam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Deze gegevens worden vervolgens automatisch ingevuld in het aanmeldformulier waarmee de gebruiker een aanmelding bij IkPas kan afronden. Het doel hiervan is om de hoeveelheid gegevens die de gebruiker moet invullen tot een minimum te beperken. Na versturen van het formulier worden de gegevens opgeslagen in het persoonlijke account van de gebruiker. De gebruiker heeft altijd de mogelijkheid om deze gegevens te wijzigen, zowel in het aanmeldformulier als achteraf in zijn of haar profielpagina. Verder in dit document wordt omschreven met welk doel en op basis van welke grondslag Stichting Positieve Leefstijl deze gegevens verwerkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ikpas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Positieve Leefstijl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Positieve Leefstijl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Positieve Leefstijl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Positieve Leefstijl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens is 1 jaar om uw account open te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Positieve Leefstijl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Positieve Leefstijl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Stichting Positieve Leefstijl verstrekt eenmalig uitsluitend het e-mailadres van alle deelnemers aan Tranzo Universiteit Tilburg om eenmalig een uitnodiging met maximaal twee reminders voor het grote wetenschappelijk onderzoek naar IkPas te kunnen versturen. Indien u weigert aan dit onderzoek mee te doen wordt uw mailadres direct verwijderd door de universiteit. De gegevens van het onderzoek door Tranzo worden niet gekoppeld met de gegevens waar de Stichting Positieve Leefstijl over beschikt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Positieve Leefstijl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Positieve Leefstijl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: euCookie
Naam: euCookie
Functie: Het bijhouden of een gebruiker cookies accepteert
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Facebook login
Naam: fbm_xxxx (waarin xxxx staat voor een unieke willekeurige key)
Functie: Een cookie van Facebook die ons helpt bepalen of een gebruiker heeft gekozen om zich aan te melden met een Facebook account
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: WordPress
Naam: wordpress_logged_in_xxxx (waarin xxxx staat voor een unieke willekeurige key)
Functie: Hierin wordt bijgehouden of een gebruiker ingelogd is en wie de ingelogde gebruiker is
Bewaartermijn: sessie cookie, wordt bewaard tot de gebruiker de browser sluit

Cookie: WordPress
Naam: wordpress_test_cookie
Functie: Deze cookie wordt ingesteld als de gebruiker naar de login pagina gaat en hierin wordt bijgehouden of de browser wel of geen cookies mag accepteren
Bewaartermijn: sessie cookie, wordt bewaard tot de gebruiker de browser sluit

Cookie: WordPress
Naam: wp-settings-xxxx (waarin xxxx staat voor een unieke willekeurige key)
Functie: Deze cookie wordt door WordPress gebruikt om informatie over de WordPress interface bij te houden
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: WordPress
Naam: wp-settings-time-xxxx (waarin xxxx staat voor een unieke willekeurige key)
Functie: Deze cookie wordt door WordPress gebruikt om informatie over de WordPress interface bij te houden
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Cloudflare
Naam: \_\_cfduid
Functie: Deze cookie wordt gebruikt door Cloudflare om vertrouwd webverkeer te identificeren
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: \_ga
Functie: Deze cookie wordt door Google Analtyics gebruikt om verschillende gebruikers te kunnen onderscheiden
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: \_gat_xxxx (waarin xxxx staat voor de Google Tag Manager code)
Functie: Google Analytics-cookie gebruikt om de snelheid van verzoeken te meten
Bewaartermijn: 1 minuut

Cookie: Google Analytics
Naam: \_gid
Functie: Google Analytics-cookie om gebruikers te onderscheiden
Bewaartermijn: 1 dag

Cookie: Google Tag Manager
Naam: gtm_auth|
Functie: Deze cookie verzameld analytische data over sitegebruik.
Bewaartermijn: sessie cookie, wordt bewaard tot de gebruiker de browser sluit

Cookie: Google Tag Manager
Naam: gtm_debug
Functie: Deze cookie verzameld analytische data over sitegebruik.
Bewaartermijn: sessie cookie, wordt bewaard tot de gebruiker de browser sluit

Cookie: Google Tag Manager
Naam: gtm_preview
Functie: Deze cookie verzameld analytische data over sitegebruik.
Bewaartermijn: sessie cookie, wordt bewaard tot de gebruiker de browser sluit

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ikpas.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Positieve Leefstijl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Stichting Positieve Leefstijl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Positieve Leefstijl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ikpas.nl

Wijzig instellingen voor chat