Ouderen en alcohol: 5 prangende vragen

Wat wordt verstaan onder probleemdrinkers? Waarom lopen ouderen meer kans om probleemdrinkers te worden? En wat is de oplossing? Onder het mom: een gewaarschuwd mens telt voor twee worden deze en nog meer vragen beantwoord in dit artikel.

Onder ‘de probleemdrinkers’ vallen steeds vaker ook ouderen. Maar wanneer ben je een probleemdrinker?

Een probleemdrinker is iemand die minstens vier keer per maand zes of meer glazen alcohol drinkt. Opvallend is de sterke groei van probleemdrinkers bij 55-plussers. Telden we in 2005 nog 5756 alcholhulpvragers, tien jaar later in 2015 waren dit er 8225 (bron: stap.nl). En dit zijn dan de mensen die hulp durven te vragen. Er is een hele grote groep die geen hulp wil of durft te vragen. Het Trimbos-instituut denkt dat deze aantallen nog maar het topje van de ijsberg zijn en dat we waarschijnlijk praten over ongeveer 150.000 oudere probleemdrinkers. Mannen én vrouwen (bron: gezondheidsnet.nl).

Waarom drinken ouderen vaker en meer dan gemiddeld?

Er zijn een paar redenen te noemen waarom ouderen gevoelig zijn voor het drinken van meer alcohol. Meer tijd en meer geld te besteden zijn twee belangrijke redenen. Daarnaast kunnen pijn en verdriet ook redenen zijn om vaker het glas met alcohol te vullen. Maar ook het gevoel: ‘ik heb hard gewerkt mijn hele leven, dus heb ik het verdiend’, speelt een rol.

Welke risico’s lopen ouderen die veel en vaker drinken?

Het lichaam van een oudere werkt anders dan het lichaam van een jong iemand. Op jonge leeftijd wordt bij alcoholgebruik meer endorfine (gelukstofje) aanmaakt dan wanneer je ouder bent. Als je ouder wordt, is de kans aanwezig dat er in plaats van deze gelukstofjes stresshormonen worden aangemaakt. Ook is de vochtbalans verslechtert en kunnen de lever en nieren minder goed functioneren. Hierdoor wordt alcohol minder snel afgebroken waardoor je op oudere leeftijd sneller de negatieve effecten van een drankje zal voelen. Ook zal het gevoel dat je van alcohol krijgt langer aanhouden en zal de verwerking ervan (de kater) worden verlengd (bron: gidsingezondheid.nl).

Voor ouderen die slecht ter been zijn, verhoogt alcoholgebruik bovendien het risico op vallen. Jaarlijks worden er 1.200 55-plussers op de Eerste Hulp behandeld naar aanleiding van een valincident door overmatig alcoholgebruik. Het is helemaal oppassen als er medicijnen worden gebruikt. Alcohol kan de werking van medicijnen teniet doen of juist versterken (bron: gezondheidsnet.nl) .

Hoe kunnen ouderen worden geholpen en ondersteund op het gebied van alcohol?

Je bewust zijn van de risico’s door middel van voorlichting is een eerste stap in de goede richting. Bewustzijnscampagnes om het taboe te doorbreken en in een vroeger stadium van dreigende verslaving ingrijpen met korte bewezen effectieve interventies moeten het tij keren.

Wat mag je als 55-plusser aan hoeveelheid alcohol dan wel drinken?

De Gezondheidsraad adviseert om geen alcohol te drinken en mocht je toch willen drinken om niet meer dan één glas alcohol per dag te drinken. Dit advies geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Wie meer drinkt, loopt meer kans op een hoge bloeddruk, een hersenbloeding, kanker en andere gezondheidsklachten. Dus net als voor iedereen geldt ook voor ouderen: hoe minder alcohol je drinkt hoe beter dit is voor je gezondheid.

 

Gerelateerd

Wijzig instellingen voor chat