Stop Sober Shaming

Heb jij er ooit mee te maken gehad? Dat je al dan niet direct of indirect werd bekritiseerd om het feit dat je een alcoholpauze hebt ingelast en dus geen alcohol drinkt? Daar verzonnen ze in Engeland een tijd geleden al een campagne op: #stopsobershaming.

Sober shaming zorgt ervoor dat iemand zich ongemakkelijk voelt, omdat hij niet drinkt. Sober shaming geeft anderen het gevoel dat hun beslissing om niet te drinken verkeerd, saai of zelfs beledigend is. Geen alcohol drinken – of het nu voor een avond, een maand of langdurig is – zou een beslissing moeten zijn die we allemaal vrij kunnen nemen en die anderen respecteren. Als we ‘sober shamen’, maken we die beslissing veel moeilijker en dragen we bij aan een cultuur waarin drinken de standaard is, geen keuze.

Redenen achter sober shaming

Mensen die ‘sober shamen’ doen dit niet met opzet. Vaak is het onbedoeld en als grap bedoeld, maar kan het toch erg schadelijk zijn – zeker in combinatie met alle andere berichten die we krijgen dat drinken ‘normaal’ is en niet drinken niet.

Soms ‘sober shamen’ mensen om hun eigen relatie met alcohol te maskeren. Ze zijn misschien niet klaar om hun eigen drinkgedrag aan te pakken, en iemand die niet drinkt, kan ervoor zorgen dat ze zich ongemakkelijk voelen.

Sober shaming kan verschillende nadelige gevolgen hebben

Sociale isolatie Mensen kunnen zich geïsoleerd en buitengesloten voelen als ze het gevoel hebben dat ze niet worden geaccepteerd door hun vrienden, familie of sociale kring vanwege hun keuze om nuchter te blijven.

Mentale gezondheid Sober shaming kan leiden tot gevoelens van schaamte, schuld en zelftwijfel bij degenen die worden gestigmatiseerd. Dit kan de mentale gezondheid van mensen aantasten en leiden tot angst en depressie.

Terugvalrisico Als mensen zich gestigmatiseerd voelen vanwege hun keuze om nuchter te blijven, kan dit hun vastberadenheid ondermijnen en het risico op terugval vergroten, vooral voor mensen die herstellen van een verslaving.

Versterking van stigma Sober shaming versterkt het bredere stigma rond verslaving en herstel. Het kan mensen ontmoedigen om openlijk over hun uitdagingen te praten en hulp te zoeken, wat de bredere inspanningen voor bewustwording en destigmatisering belemmert.

Ondermijning van autonomie Het beledigen of bekritiseren van iemands keuze om nuchter te blijven ondermijnt het recht van individuen om hun eigen beslissingen te nemen over hun levensstijl en welzijn.

Verlies van vertrouwen Sober shaming kan leiden tot een verlies van vertrouwen in sociale interacties en relaties, waardoor mensen zich ongemakkelijk kunnen voelen in gezelschap van anderen.

 

Gerelateerd

Achtergrond

Tot hier en niet verder

Nederlanders staan open voor maatregelen die gezond eten en drinken stimuleren, maar het moet niet te dwingend worden. We willen wel moeite doen voor het verbeteren van onze gezondheid, maar…
Lees meer
Wijzig instellingen voor chat