Over alcohol en geld gesproken

Er wordt veel geld aan alcohol uitgegeven. Ook wordt er door de alcoholindustrie veel geld aan alcoholmarketing besteed. Daarnaast investeert de overheid ieder jaar in anti-alcoholmaatregelen. En dan is er ook nog sprake van een flinke geldbesparing als je (tijdelijk) geen alcohol drinkt. Oftewel: alcohol en geld. Er valt een boel over te vertellen.

€ Alcohol per huishouden

Het gemiddelde bedrag dat per huishouden per jaar aan alcohol wordt besteed is ongeveer €215,-. Maar dat is dus een gemiddelde. Ook huishoudens waarin helemaal geen alcohol wordt gedronken, worden hierin meegenomen.

€ Alcoholmarketing in Nederland

In Nederland wordt jaarlijks €100 miljoen besteed aan alcoholreclame in de traditionele media en -in toename- in de influencer-reclame.

€ Maatregelen terugdringen alcoholgebruik

Uit het Jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 2021 blijkt dat het kabinet € 4,71 miljoen heeft besteed aan het terugdringen van alcoholgebruik. Denk hierbij aan maatregelen als:

  • Onderzoeken naar marketing, verkooppunten en prijs
  • Handhaving leeftijdsgrens, verbod op prijsacties en verkoop op afstand door NVWA
  • Toezicht van gemeenten op leeftijdsgrens
  • Campagnes zoals Dranquilo, Zien drinken, doet drinken en IkPas

€ Kosten alcoholgebruik maatschappij

Als alle kosten en baten met elkaar worden verrekend, zijn de maatschappelijke kosten van alcoholgebruik jaarlijks tussen de 2,3 en 4,2 miljard euro.

Voorbeelden kosten (schade):

  • Bedoeld of onbedoeld letsel van anderen, bijvoorbeeld door geweld of een verkeersongeluk
  • Gezondheids- en verslavingszorg, voor behandeling van ziektes die door alcoholgebruik zijn veroorzaakt, zoals leverziekten, kanker en alcoholverslaving
  • In gebreke blijven in een bepaalde sociale rol (partner, collega, werknemer, vriend)

Voorbeelden baten

  • Extra belastinginkomsten en accijnzen
  • Werkgelegenheid in de horeca
  • Produceren, importeren en exporteren alcoholische dranken als bier, wijn en sterke drank

€ Een pauze bespaart geld

Stel: je drinkt één fles wijn per dag. Eén glas voor het eten, twee glazen bij het eten en daarna op de bank nog twee glazen. Als je ervan uit gaat dat die fles ongeveer €6 kost dan is dat €42 per week en dus €180 per maand.

Ga je één keer in de week naar een terras en geef je daar ongeveer dertig euro uit aan drank en koop je ook nog twee flessen wijn voor thuis? Dan zit je ook op die €42 euro per week en €180 per maand.

Op jaarbasis drink je dan voor €2160,- aan alcohol weg. Daar kun je een hoop leuke dingen voor of broodnodige zaken voor aanschaffen.

Bronnen: stap.nl, trimbos-instituut

Gerelateerd

Achtergrond

Na het tandenpoetsen je mond spoelen met mondwater. Veel mensen geeft het een extra fris gevoel. Goed te begrijpen. Toch is het ook met dit middel een beetje opletten. Althans…
Lees meer
Wijzig instellingen voor chat