Hersenschade bij volwassenen vanwege alcoholgebruik

Volwassenen die er een gewoonte van maken om meer dan gemiddeld te drinken, lopen op de lange termijn het risico schade toe te brengen aan de structuur en het cognitief functioneren van de hersenen.

De meest extreme vorm van hersenschade is het Wernicke-Korsakov syndroom. Dit ziektebeeld wordt veroorzaakt door een tekort aan thiamine (vitamine B1) en magnesium (dat nodig is om thiamine efficiënt te gebruiken) ten gevolge van een eenzijdig voedingspatroon. Het vermogen om nieuwe informatie in het lange termijn geheugen op te slaan wordt beperkt of verdwijnt helemaal. Het Wernicke-Korsakov syndroom wordt vooral gezien bij alcoholisten die zichzelf verwaarlozen (decorumverlies).

Subtiele hersenschade

De meeste hersenschade bij volwassenen door alcohol uit zich op meer subtiele wijze. Langdurig overmatig drinken tast het korte- en lange termijn geheugen aan. Dat heeft een effect op redeneren, beïnvloedt gedrag en emoties en maakt een persoon gevoeliger voor aderverkalking in de hersenen. Mensen die vijf jaar of langer meer dan 28 standaardglazen (vrouwen) of 35 standaardglazen (mannen) per week gebruiken zullen veranderingen in hun intellect merken. Al zullen velen zich er niet bewust van zijn.

Ook is er een verhoogd risico op beroerte en dementie en een relatie met slaapstoornissen, depressie en andere aandoeningen.

Voorkomen en herstellen

Om hersenschade door alcohol te voorkomen is het meest veilige advies om niet te drinken. De meeste mensen drinken echter wel alcohol. De aanbeveling luidt om het drinken van alcohol in ieder geval uit te stellen tot de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar. Uit gezondheidsoogpunt zou het drinken van alcohol bij voorkeur nog langer worden uitgesteld. Wanneer iemand er toch voor kiest om te drinken, is het advies zich aan de richtlijnen voor aanvaardbaar alcoholgebruik te houden (niet meer dan 1 glas per dag).

De neurologische schade die bij volwassenen is ontstaan door alcoholgebruik is gedeeltelijk omkeerbaar. Een deel herstelt volledig of gedeeltelijk wanneer men stopt met drinken. Een deel van de drinkers zal echter blijvende neurologische schade houden.

Gerelateerd

Achtergrond

Tot hier en niet verder

Nederlanders staan open voor maatregelen die gezond eten en drinken stimuleren, maar het moet niet te dwingend worden. We willen wel moeite doen voor het verbeteren van onze gezondheid, maar…
Lees meer
Wijzig instellingen voor chat