Hersenschade bij jongeren vanwege alcoholgebruik

Jongeren en jongvolwassenen die (overmatig) drinken kunnen hiermee schade berokkenen aan de ontwikkeling van de structuur van de hersenen. Ook heb je als drinkende jongere een grotere kans op problematisch alcoholgebruik op latere leeftijd.

De hersenen van jongeren (< 18 jaar) en jongvolwassenen (18-24 jaar) zijn volop in ontwikkeling. Dit gebeurt in fasen, waarbij vitale hersenfuncties die nodig zijn om te leven zich als eersten ontwikkelen, zoals de verwerking van informatie afkomstig van de zintuigen en motoriek. Pas daarna volgt de ontwikkeling van de emotionele hersengebieden (het ‘pleziergebied’, gevoelig voor beloningen en motivatie) en de rationele hersengebieden, zoals geheugen, concentratie, impulsbeheersing, zelfcontrole besluitvorming, leervermogen en planning.

Afname grijze stof

Er zijn aanwijzingen dat alcoholgebruik leidt tot een abnormale en versnelde afname van het volume van de grijze stof in de hersenen. Ook zijn er aanwijzingen dat jongeren en jongvolwassenen die op vroege leeftijd drinken een hoger risico lopen op het ontwikkelen van problematisch alcoholgebruik op latere leeftijd. Daarbij geldt dat het risico op problematisch alcoholgebruik hoger is als jongeren vaker of op jonge leeftijd beginnen met (regelmatig) drinken. 

Bingedrinken en pre-loaden

Bij jongvolwassenen komt vooral bingedrinken voor. Indrinken of pre-loaden is vaak een onderdeel van dit drinkpatroon. Voor het uitgaan wordt er thuis ingedronken om vervolgens tijdens het uitgaan door te gaan met drinken. Een reden voor indrinken is de hoge prijs van alcohol in de horeca. Dankzij het indrinken komt een deel van de feestvierders al onder invloed aan in de kroeg. Doordat jongeren onder invloed aan het verkeer deelnemen lopen ze meer risico op verkeersongevallen en neemt het risico op dronkenschap en alcoholgerelateerde agressie toe.

Indrinken hangt sterk samen met bingedrinken (bij een gelegenheid vijf of meer alcoholische drankjes drinken). Dit drinkpatroon komt veel bij jongeren voor en hangt vaak samen met uitgaan. Bingen ze wekelijks of vaker, dan is er sprake van zwaar drinken, en neemt de kans op schade toe.

Gerelateerd

Achtergrond

Esther aan het woord

Hier is er weer een uit de categorie: practice what you preach. De afgelopen twee jaar heb ik als teamleider mogen werken binnen het IkPas-team. Dit team is de hardwerkende…
Lees meer
Wijzig instellingen voor chat