Dranquilo als opmaat naar IkPas

Misschien heb je de term al voorbij zien komen: Dranquilo. Dit is de naam van de nieuwe publiekscampagne rondom alcoholgebruik die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gestart. Met deze alcoholcampagne zendt de overheid het signaal uit dat ‘nee zeggen’ tegen alcohol helemaal okay is. Beter zelfs, want dranquilo doen is gezond voor je. Wij spraken met Annette Menheere, senior communicatiestrateeg bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dranquilo is de eerste overheidscampagne in dertig jaar. Waarom is het juist nu tijd voor actie?

Dranquilo is de eerste overheidscampagne in dertig jaar. Waarom is het juist nu tijd voor actie?
“Het is niet juist nu tijd voor actie, het alcoholbeleid omvat veel meer dan een publiekscampagne, maar dit is natuurlijk wel het meest zichtbaar voor het grote publiek. Naast wet- en regelgeving, handreikingen, afspraken met de sector en voorlichting, is publiekscommunicatie erg belangrijk. Met de Dranquilo-campagne helpen we om mensen zich vrijer te laten voelen in hun keuze om voor iets non-alcoholisch te kiezen. Want dranquilo is een verbastering van het woord tranquilo dat ‘kalm aan’ betekent.

Wat voorafging aan de start van Dranquilo

Het Ministerie van VWS heeft samen met meer dan 70 organisaties in november 2018 het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Hierin staan concrete ambities en doelstellingen voor 2040 om Nederland gezonder te maken. Zo moet het percentage overmatige drinkers in 2040 van 8,8% naar 5% en van het percentage zware drinkers van 8,5% naar 5% terug worden gedrongen. Dit gebeurt onder andere door mensen meer bewust te maken van hun eigen drinkgedrag en hun kennis over gezondheidseffecten van alcohol
te vergroten.

De campagne richt zich met name op ouderen, studenten en plattelandsjongeren. Wat hebben deze drie doelgroepen met elkaar gemeen en waarom vormen zij risicogroepen?

“Voor alle duidelijkheid: de campagne gaat ons allemaal aan. Want als we de norm van alcohol in een sociale setting niet bijstellen, houden we de sociale druk rondom alcoholgebruik in stand. Wat deze doelgroepen met elkaar gemeen hebben, is dat zij tezamen het leeuwendeel vormen van de populatie mensen die verantwoordelijk is voor problematisch alcoholgebruik. Dat zorgt ervoor dat deze groepen voor het grootste deel te maken krijgen met de gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Denk hierbij aan zorgkosten, maatschappelijke problemen, benodigde inzet politie, overlijden et cetera. Jongeren vallen onder risicogroepen omdat zij veelal last hebben van peer pressure -dat betekent de sociale druk die zij ervaren om mee te doen/drinken- en ouderen gaan anders om met alcohol. Zij bevinden zich in een andere levensfase.”

De boodschap laat ruimte over voor eigen interpretatie. Je drinkt wanneer je je daar prettig bij voelt. Waarom is er gekozen voor deze aanpak?

“Drank zit diep verankerd in onze cultuur. We hebben gekozen voor een getrapte aanpak. We werken aan de kennis over alcohol en bewustzijn over het eigen alcoholgebruik enerzijds en maken het makkelijker te kiezen voor geen alcohol. We laten zien dat je een keuze hebt en dat jij bepaalt. Je hóeft niet te kiezen voor alcohol. Deze bewustwording tempert de aanwas van overmatige of zware drinkers uiteindelijk.”

Dranquilo is een mooie opmaat naar IkPas. Je hoeft niet te kiezen voor een alcoholisch drankje, je kunt zelf een alcoholpauze inlassen als je daar behoefte aan hebt.

“Precies. Dranquilo is het eerste zetje om op elk gewenst moment ‘nee’ te zeggen tegen alcohol, zonder buiten een groep te vallen. Dat moment kan overigens ook een maand, een jaar of altijd betekenen. IkPas is een stap waarbij mensen die regelmatig alcohol gebruiken, er bewust voor kiezen de alcohol voor een bepaalde periode te laten staan. Dit doen ze met behulp van IkPas-ondersteuning. Beide initiatieven zetten zich in voor het feit dat het bewust niet drinken van alcohol ook een keuze is. Vanuit de overtuiging dat dat op termijn een gunstig effect heeft op het aantal mensen dat in een later stadium kampt met problematisch alcoholgebruik.”

 

 

Gerelateerd

Wijzig instellingen voor chat