Noaberkracht doet mee aan IkPas

Noaberkracht

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen zijn zelfstandige gemeenten. De colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden zijn zelfstandig verantwoordelijk voor hun eigen besluiten. Sinds 2013 werkt één ambtelijke organisatie voor de gemeente Dinkelland én de gemeente Tubbergen. De ambtelijke organisatie heet ‘Noaberkracht Dinkelland Tubbergen’.

In het nieuwe gezondheidsbeleid van de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen is aandacht voor de voorbeeldfunctie die Noaberkracht heeft in het uitvoeren van de ambities. Eén van de ambities in het gezondheidsbeleid is het verminderen van het (overmatig) alcohol- en middelengebruik. Noaberkracht wil graag een voorbeeldfunctie aannemen door als ambtelijke organisatie jaarlijks deel te nemen aan IkPas. In het kader van de vitaliteit is het creëren van bewustwording over de leefstijl van belang. Vandaar dat hier vanuit de werkgroep vitaliteit ook aandacht voor is binnen Noaberkracht. Collega’s kunnen door deelname aan IkPas een uitdaging aangaan en verschillende gezondheidsvoordelen ervaren! Zoals een betere nachtrust of je mentaal en fysiek fitter voelen. Door te communiceren over de voordelen en de handige tools van IkPas stimuleren wij collega’s de uitdaging aan te gaan.

Deze bedrijven doen ook mee aan IkPas

Wijzig instellingen voor chat