Proosten bij de kapper en tussen de knabbels

Een nieuw kabinet betekent een nieuw coalitieakkoord. In het nieuwe coalitieakkoord is ruimte gemaakt voor de mogelijkheid om ‘blurring’ door te voeren. De voorgenomen blurring-maatregel houdt in, dat je alcohol mag schenken in de supermarkt of een glaasje alcohol mag drinken bij de kapper. Terwijl we per jaar op een alcoholschade zitten van 2,3 tot 2,4 miljard euro per jaar én we het samen erover eens zijn dat we aan preventie moeten werken. Hoe zit dat precies?

In het Nationaal Preventieakkoord wordt werk gemaakt van een rookvrije generatie, het tegengaan van overgewicht en het terugdringen van alcoholproblematiek. Hoe past een maatregel als ‘blurring’ daar precies in? Als reden hiervoor wordt aangegeven dat ‘blurring’ een manier is om de detailhandel en winkelstraten te steunen die de laatste jaren ernstig zijn getroffen door de coronamaatregelen.

De Alcoholwet

Blurring is het combineren van verschillende bedrijfsmodellen zoals horeca, detailhandel en/of slijterij. Het maakt mengformules mogelijk. De Alcoholwet scheidt die formules nu, zodat zowel verkoper als klant niet onder invloed is van alcohol en daardoor verkeerde adviezen geeft of impulsaankopen doet. Of erger nog: onder invloed deelneemt aan het verkeer.

Blurring past niet in gezonde maatschappij

Dat lang niet iedereen dit initiatief toejuicht, mag geen nieuws heten. Ook Ninette van Hassel, Hoofd Expertisecentrum Alcohol van het Trimbos-instituut, ziet de blurring-maatregel als een ondermijning van het Nationaal Preventieakkoord. Ninette: “Wij maken ons wel zorgen. Dit past niet in een gezonde omgeving die we met elkaar willen creëren. Daarnaast normaliseert blurring dat alcohol bij alle situaties hoort, terwijl je liever wilt dat het bij bijzondere gelegenheden hoort. Het vergroot ook de zichtbaarheid van alcohol, en dat is geen goed signaal richting kinderen. En mensen met een stevige verslaving vinden het al ingewikkeld genoeg om in de supermarkt niet langs al die schrappen met alcohol te lopen. Laat staan dat je een drankje krijgt aangeboden op een plek waar je niet aan gedacht had.”

Als steuntje in de rug voor ondernemers

Voor de coronacrisis hadden we al te maken met leegstand in de binnenstad en sinds de coronacrisis hebben ondernemers het alleen maar moeilijker gekregen. Een reden voor het invoeren van de blurring-maatregel is dan ook het aantrekkelijker maken van de binnensteden. Maar daar kijkt Ninette anders tegenaan. Zij vindt deze oplossing verre van duurzaam. “Je geeft met blurring mogelijk een economische impuls aan binnensteden, maar brengt schade voor de volksgezondheid teweeg: economisch beleid versus gezondheidsbeleid. Hoe richt je de stad van de toekomst in en hoe zorg je bijvoorbeeld dat mensen elkaar daar kunnen ontmoeten? Daar heb je een samenhangende visie voor nodig en die lijkt te ontbreken.”

Belangrijkste doelen Nationaal Preventieakkoord 2040

*Rookvrije generatie

*Maximaal 38% van de volwassen Nederlanders is dan te zwaar (nu ongeveer 50%)

*Jongeren en zwangere vrouwen drinken dan geen alcohol meer

*Het aantal volwassen Nederlanders dat te veel alcohol drinkt is dan gedaald naar maximaal 5% (is

nu 8,8%).

Bron: rijksoverheid.nl.

Meten met twee maten

Het Nationaal Preventieakkoord, en daaruit voortvloeiend steeds meer lokale preventieakkoorden, stralen uit hoe belangrijk het is om goed voor jezelf te zorgen. De doelen die in 2040 zijn gesteld in het Nationaal Preventieakkoord worden op deze manier niet bereikt. Ninette: “Hoe leg je dat uit aan een sportkantine die je vraagt niet meer te schenken als er jeugd is, terwijl dat wel mag in winkels? Als we willen dat de kosten van de alcoholschade afnemen en er minder wordt gedronken, vraagt dat consistent beleid.”

Bron: nieuws.nl

 

 

 

Gerelateerd

Achtergrond

Eet en drink je warm

Nu de temperatuur steeds verder daalt, voel je dat we richting winter gaan. Niet erg, want die lichtjes, die feestdagen, die gezellige avonden je zou ze niet willen missen. Wat…
Lees meer
Wijzig instellingen voor chat