Groningen

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) zet zich samen met GGD Groningen, GGD Drenthe en GGD Fryslân in voor de regionale promotie van IkPas. We richten ons op instellingen, gemeenten en bedrijven, en natuurlijk ook op onze eigen collega’s. Want IkPas is er voor iedereen!

Van een onbewuste gewoonte naar een bewuste keuze

Alcohol drinken is soms een vanzelfsprekendheid of een vastgeroest patroon. Deze uitdaging maakt je bewust van de rol van alcohol in je leven. Veel mensen drinken alcohol. Op feesten en verjaardagen, maar ook voor of tijdens het eten, als slaapmutsje of op de vrijdagmiddagborrel. We zijn ons niet altijd bewust van de gewoonte om bij steeds meer gelegenheden alcohol te drinken. Hoeveel dagen gaan er voorbij zonder alcohol?

Na deelname aan IkPas maken mensen bewustere keuzes om wel of geen alcohol te drinken. Door het doorbreken van het gewoontegedrag ontstaat een gezondere leefstijl. Deelnemers van voorgaande jaren voelden zich tijdens IkPas fitter, sliepen beter of vielen af. Tevens gingen zij op de kortere termijn minder (frequent) drinken en daalde het ziekteverzuim. Bovendien bleek dat deelnemers 6 maanden na deelname nog steeds minder alcohol dronken dan voor hun deelname.

Contact gegevens

website: www.vnn.nl
twitter: @verslavingszorg

websiteggd.groningen.nl

VNN zet zich, naast hulpverlening, in op het voorkomen van problemen door middelengebruik. Door de inzet van structurele preventie-activiteiten vragen we brede aandacht voor dit onderwerp. VNN organiseert trainingen voor professionals, zoals over het herkennen van alcohol en drugsgebruik en motiverende gespreksvoering. Ook voor ouders worden cursussen georganiseerd, zoals de cursus Help, mijn kind gebruikt! Daarnaast adviseren we gemeenten, instellingen en bedrijven over het signaleren en bespreekbaar maken van problemen die samenhangen met middelengebruik.

SAMEN WERKEN AAN GEZONDHEID

Het motto van GGD Groningen is ‘Samen werken aan gezondheid’. Zo’n 450 GGD-professionals werken dagelijks aan de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van alle inwoners van de provincie Groningen. Dit doen wij namens alle Groninger gemeenten. Preventie en positieve gezondheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Statistieken

Alle challenges

Deelnemers

57

Geslacht

Man 29%
Vrouw 71%

Gemiddeld aantal dagen

555

Leeftijd

18 - 25 jaar 0%
26 - 35 jaar 3%
36 - 45 jaar 12%
46 - 55 jaar 27%
56 - 65 jaar 47%
66 - 75 jaar 8%
76 - 85 jaar 0%
86 - 95 jaar 0%
96 - 100 jaar 3%
Wijzig instellingen voor chat