Gebruikersgegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ikpas.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Positieve Leefstijl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Stichting Positieve Leefstijl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Facebook Login

Als een gebruiker ervoor kiest om bij IkPas in te loggen met Facebook, worden er een aantal persoonsgegevens uit Facebook opgevraagd (zie Privacy Policy) die vervolgens, na akkoord van de gebruiker, opgeslagen worden in het persoonlijke account van de gebruiker. Elke gebruiker heeft na inloggen de mogelijkheid om:

  • Zijn of haar persoonsgegevens in te zien op de profielpagina
  • Zijn of haar persoonsgegevens te wijzigen op de profielpagina
  • Een verzoek in te dienen om alle gegevens op te vragen die IkPas van de gebruiker bewaart
  • Een verzoek in te dienen om alle gegevens van de gebruiker te laten verwijderen

De gebruiker kan de laatste twee verzoeken indienen door op zijn of haar profielpagina de opties “Vraag mijn gegevens op” of “Verwijder mijn account” te gebruiken. In beide gevallen wordt er een e-mail gestuurd naar de gebruiker waarin de gebruiker het verzoek dient te bevestigen. Vervolgens krijgt Stichting Positieve Leefstijl bericht om het verzoek in gang te zetten. Stichting Positieve Leefstijl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Als dit proces voltooid is wordt de gebruiker hierover via e-mail geïnformeerd. Als de gebruiker een overzicht van zijn of haar data heeft opgevraagd, zal er een link opgenomen zijn in de e-mail waarmee de gebruiker zijn of haar data kan downloaden.

Wijzig instellingen voor chat