Het Leefstijlloket is er voor iedereen

Het voeren van ’het andere gesprek’ over het verbeteren van de gezonde leefstijl en bewustwording kweken rondom gezondheid. Dat is de doelstelling van het Leefstijlloket in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Jaarlijks brengen zo’n 250 patiënten een bezoek aan het Leefstijlloket. Hier worden ze geholpen met het maken van een plan van aanpak om de leefstijl te verbeteren en met het zoeken naar de juiste interventie. Projectleider Coby Pessers is vanaf het begin van het project hierbij betrokken.

In 2019 bracht MDL-arts Yvo Kortmann binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis een gezonde leefstijl in relatie met NAFLD (niet-alcoholische leververvetting) onder de aandacht. Vandaaruit is later het leefstijlloket ontstaan. Inmiddels bezoeken patiënten met een grote diversiteit aan klachten het Leefstijlloket.

Naar het spreekuur

Op een buitenlocatie van het ziekenhuis -het Sport Medisch Centrum in ’s-Hertogenbosch- worden de gesprekken gevoerd. “Mensen met overgewicht, mensen met een specifieke beweegvraag of mensen die willen stoppen met roken kunnen zowel vanuit de tweedelijns- als eerstelijnszorg (huisartsen, red.) worden doorverwezen”, vertelt Coby. “Ze komen bij ons op het spreekuur, waarbij we een uitnodigend intakegesprek aangaan. We proberen tijdens het intakegesprek de hulpvraag van de patient duidelijk te krijgen en dit om te zetten in een plan van aanpak onder regie van de patiënt zelf. We werken met kleine stapjes en doelen, zodat patiënten zelf gaan ervaren wat een gezonde aanpassing hen brengt.

Aanpak in het kort

Zoals gezegd krijgen de patiënten die zich melden bij het Leefstijlloket eerst een intakegesprek. Coby: “Dit gesprek wordt gevoerd in een driehoekverhouding, waarbij medewerkers uit de eerstelijnszorg en de tweedelijnszorg en de patiënt om de tafel gaan zitten. Al deze expertise bij elkaar zorgt voor korte lijntjes, zodat de patiënt weet wat hij moet doen om de juiste hulp te krijgen. Belangrijk in het hele traject is dat de patiënt zelf de te maken stappen zet. Na drie weken is er telefonisch contact om de vorderingen te bespreken en als we zo’n vier maanden verder zijn, evalueren we met de patiënt.”

Fit een operatie in

Coby is een groot voorstander van prehabilitatie, een programma dat je volgt vóór een operatie. “We hebben een speciaal ‘stoppen met roken’ programma en IkPas is ook een laagdrempelige interventie en een vorm van prehabilitatie waar we erg blij mee zijn. Het is belangrijk om zo fit mogelijk een operatie in te gaan, omdat het voor een kortere opname en een sneller herstel zorgt. Natuurlijk hopen we dat iedere patiënt een succeservaring beleeft, waardoor de positieve gezonde veranderingen ook na de operatie worden doorgezet.”

Tips van Coby

Een verandering kan best moeilijk zijn. Daarom raadt Coby aan grote veranderingen in kleine stapjes op te delen. “Ga voor een haalbaar doel en kijk vooral naar wat bij jou en je budget past”, adviseert Coby. “Ook is steun uit je omgeving belangrijk. Voel je je gesteund, dan neemt de kans op een succeservaring toe. En dit motiveert om je gemaakte doelen vol te houden.

Preventie + educatie + leefstijlloketten

Hulp en steun bij het doorvoeren van positieve en gezonde veranderingen moet voor iedereen toegankelijk zijn vindt Coby. “Preventie is belangrijk en kennis opdoen over de effecten van bepaalde gezondheidskeuzes ook. De leefstijlloketten bieden de mensen een plek waar ze naartoe kunnen gaan om over leefstijl verbetering te praten. Je bent namelijk niet alleen. We kijken samen naar mogelijkheden die je kunnen ondersteunen bij het verbeteren van je leefstijl. We zoeken naar de juiste ondersteuning van professionals uit de eerstelijn of een steunend netwerk om de persoon heen. Echter, uiteindelijk moet je het zelf doen.”

Gerelateerd

Background

Tot hier en niet verder

Nederlanders staan open voor maatregelen die gezond eten en drinken stimuleren, maar het moet niet te dwingend worden. We willen wel moeite doen voor het verbeteren van onze gezondheid, maar…
Lees meer
Wijzig instellingen voor chat