IkPas in Noord- en Oost Gelderland

In de regio Noord- en Oost-Gelderland drinkt 84% van de volwassenen alcohol, is 10% een ‘zware drinker’ en voldoet 30% van de volwassenen niet aan de norm voor alcoholgebruik (www.kvnog.nl > cijfers).

Veel mensen drinken dus alcohol. Op feestjes, na het sporten, tijdens het eten, na het werk of voor het slapen gaan. Vaak voor de gezelligheid, maar soms ook vanwege stress of eenzaamheid. Of omdat men denkt dat een of twee glaasjes per dag goed zijn voor de gezondheid.

Alcohol drinken heeft ook nadelen:

  • Door alcohol slaapt u minder goed;
  • De werking van medicijnen kan verminderen of juist versterken door alcohol;
  • Alcohol vergroot de kans op vele vormen van kanker, zoals borstkanker, mond- en keelkanker en darmkanker. Zelfs één glaasje per dag vergroot deze kans al;
  • Alcohol bevat veel calorieën en geeft een hongergevoel, waardoor u aankomt.
  • Doe in januari (30 dagen) of in maart (40 dagen) mee aan IkPas en ervaar wat een alcohol pauze met u doet.

CONTACT GEGEVENS

websitewww.ggdnog.nl
facebook/ggdnog
twitter@ggdnog

Ondersteuning:

GGD Noord- en Oost-Gelderland, Tactus en Iriszorg ondersteunen de actie in onze regio. De IkPas campagne maken wij onder andere bekend bij het publiek, gemeenten, huisartsen, bibliotheken, woonzorgcentra en apotheken. TV Gelderland heeft ook een uitzending gemaakt over IkPas bij 55 plussers. Bij Tactus en Iriszorg zijn ook IkPas coaches actief, die u kunnen helpen met tips als het even niet lukt. Zij zijn bereikbaar via uw persoonlijke dashboard op de website van IkPas.

De voordelen van IkPas

Landelijk onderzoek laat zien dat meedoen aan IkPas veel voordelen heeft. Het scheelt niet alleen geld, maar veel mensen voelen zich ook fitter en slapen beter. Sommige mensen verliezen zelfs gewicht.

Gaat u de uitdaging ook aan?

Statistieken

Aantal deelnemers
214 deelnemers
Verhouding geslacht
Aantal mannen: 57 deelnemers (26.64%)
Aantal vrouwen: 157 deelnemers (73.36%)
Overig: 0 deelnemers (0%)
Aantal dagen
30 dagen: 214 deelnemers (100%)
Leeftijd
18-25 jaar: 16 deelnemers
26-35 jaar: 19 deelnemers
36-45 jaar: 34 deelnemers
46-55 jaar: 49 deelnemers
56-65 jaar: 68 deelnemers
66-75 jaar: 22 deelnemers
76-85 jaar: 0 deelnemers
86-95 jaar: 0 deelnemers
96-100 jaar: 6 deelnemers
Wijzig instellingen voor chat