Fryslân

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) zet zich samen met GGD Groningen, GGD Drenthe en GGD Fryslân in voor de regionale promotie van IkPas. We richten ons op onze eigen doelgroepen, op instellingen, gemeenten en bedrijven, en natuurlijk ook op onze eigen collega’s, want: IkPas is er voor iedereen! Een maand niet drinken levert voor iedereen gezondheidsvoordelen op. We weten inmiddels steeds beter wat de schadelijke effecten van alcohol zijn.

Veel mensen hebben onbewust een patroon aangenomen waarbij het vanzelfsprekend is dat ze vrijwel dagelijks drinken. Het gaat vrijwel zonder nadenken: voor het eten, tijdens het eten, voor het slapen gaan, na afloop van congressen, bij de vrijdagmiddagborrel, voor de buis bij het voetbal en ga zo maar door. En bij veel van die momenten wordt het niet gezellig gevonden als je niet meedrinkt.
IkPas is een positieve actie om mensen bewust te maken van hun alcoholgebruik.
Door een maand geen alcohol te drinken wordt u zich bewuster van uw drinkpatroon en geeft u uzelf de kans om vastgeroeste patronen te doorbreken. U zult ervaren dat u zelf een keuze hebt als het gaat om het nuttigen van alcohol. Kortom: u heeft een keuze als het gaat om uw gezondheid positief te beïnvloeden.

Ga de uitdaging aan en doe met ons mee! Wij passen, u ook?

GGD Fryslân en VNN

GGD Fryslân is de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten. De GGD werkt aan het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van gezondheidsproblemen bij de Friese burger.
Iets meer dan vier op de vijf Friezen heeft het afgelopen jaar alcohol gedronken. Ongeveer één op de vijf Friezen drinkt overmatig alcohol. Bijna één op de tien Friezen is een zware drinker. Twee keer zo veel mannen als vrouwen zijn zware drinker. De meeste zware drinkers zijn te vinden in de leeftijdscategorie 19 tot en met 34 jaar (Bron: GGD Fryslân, Gezondheidsmonitor 2016).

CONTACT GEGEVENS

websitewww.vnn.nl
twitter@verslavingszorg

CONTACT GEGEVENS

websitewww.ggdfryslan.nl
twitter@ggdfryslan
facebook/ggdfryslan

VNN zet zich naast hulpverlening in op het voorkomen van verslavingsproblemen door voortdurende preventie-activiteiten. We geven voorlichting op scholen, aan ouders en jongeren; maar ook individueel op één van onze locaties. We adviseren gemeenten, instellingen en bedrijven over bijvoorbeeld het signaleren en bespreekbaar maken van verslavingsproblemen.

Statistieken

Deelnemers

35

Verhouding geslacht

Man 13
Vrouw 22
Overig 0

Gemiddeld aantal dagen

89

Leeftijd

18 - 25 jaar 1
26 - 35 jaar 7
36 - 45 jaar 7
46 - 55 jaar 10
56 - 65 jaar 8
66 - 75 jaar 2
76 - 85 jaar 0
86 - 95 jaar 0
96 - 100 jaar 0
Wijzig instellingen voor chat