Drenthe

Een frisse start van het nieuwe jaar maken kan in januari. En zeker als u de lat niet te hoog legt. IkPas is een initiatief waarbij u dertig of veertig dagen stopt met drinken. Samen met vele anderen. Zet uw alcoholgebruik op pauze en ervaar wat een maand zonder alcohol met u doet!

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) zet zich samen met GGD Groningen, GGD Drenthe en GGD Fryslân in voor de regionale promotie van deze campagne. We richten ons op onze eigen doelgroepen, op instellingen, gemeenten en bedrijven, en natuurlijk ook op onze eigen collega’s, want: IkPas is er voor iedereen!

Een maand niet drinken levert voor iedereen gezondheidsvoordelen op. We weten inmiddels steeds beter wat de schadelijke effecten van alcohol zijn. Veel mensen hebben onbewust een patroon aangenomen waarbij het vanzelfsprekend is dat ze vrijwel dagelijks drinken. Door een maand geen alcohol te drinken wordt u zich bewuster van uw drinkpatroon en geeft u uzelf de kans om vastgeroeste patronen te doorbreken. U zult ervaren dat u zelf een keuze hebt als het gaat om het nuttigen van alcohol. Kortom: u heeft een keuze als het gaat om uw gezondheid positief te beïnvloeden.

Ga de uitdaging aan en doe met ons mee! Wij passen, u ook?

GGD Drenthe werkt aan gezondheid voor de Drenten! Samen beschermen, bewaken en bevorderen wij de gezondheid en de sociale veiligheid in Drenthe. Onze basistaken komen voort uit de Wet Publieke Gezondheid. We werken aan het bereiken van gezondheidswinst, en zetten in op preventie en een gezonde en veilige omgeving voor iedereen. Hierbij hebben we speciale aandacht voor kwetsbaren. Dit doen wij samen en in verbinding met gemeenten en natuurlijk ook met onze maatschappelijke/zorgpartners.

CONTACT GEGEVENS

websitewww.vnn.nl
twitter@verslavingszorg

CONTACT GEGEVENS

websitewww.ggddrenthe.nl
twitter@ggddrenthe

VNN zet zich naast hulpverlening in op het voorkomen van verslavingsproblemen door voortdurende preventie-activiteiten. We geven voorlichting op scholen, aan ouders en jongeren; maar ook individueel op één van onze locaties. We adviseren gemeenten, instellingen en bedrijven over bijvoorbeeld het signaleren en bespreekbaar maken van verslavingsproblemen.

Statistieken

Alle challenges

Deelnemers

58

Geslacht

Man 20%
Vrouw 79%

Gemiddeld aantal dagen

242

Leeftijd

18 - 25 jaar 0%
26 - 35 jaar 6%
36 - 45 jaar 37%
46 - 55 jaar 18%
56 - 65 jaar 30%
66 - 75 jaar 6%
76 - 85 jaar 3%
86 - 95 jaar 0%
96 - 100 jaar 0%
Wijzig instellingen voor chat