Gemeente Hof van Twente doet mee aan IkPas

Gemeente Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente telt 34.888 inwoners (1 januari 2019, bron: CBS) en bestaat uit de kernen Bentelo, Delden, Diepenheim, Goor, Hengevelde, Markelo en dertien buurtschappen. Hof van Twente is een plattelandsgemeente met agrarische en toeristische kenmerken. Naast de verstedelijkte gebieden van de kernen, kent Hof van Twente een groot buitengebied. Binnen de gemeente Hof van Twente is de gemeenschapszin groot, wat terug te zien is in de vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten, de grote betrokkenheid van mantelzorgers en de vele culturele activiteiten die jaarlijks georganiseerd worden. Iedereen is van waarde wat maakt dat de gemeente Hof van Twente de kernwaarden meedoen, samen- en zelfredzaamheid en gezondheid centraal stelt in haar beleid.

Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat het alcoholgebruik, zowel onder jongeren als onder volwassenen, in Hof van Twente hoger ligt dan landelijk. De tendens is dat dit niet verminderd, maar juist toeneemt. Dit maakt dat de gemeente Hof van Twente in 2017 een preventieplan alcohol- en middelengebruik heeft opgesteld. In het plan zijn diverse interventies opgenomen, opgesteld vanuit de volgende doelstellingen:

  • Verminderen van de ‘cultuurgebonden’ acceptatie van alcohol;
  • Terugdringen van alcohol- en druggebruik bij jongeren (18- en 25 jaar);
  • Bewustwordingsniveau vergroten bij zowel jongeren als volwassenen;
  • Deskundigheidbevordering onder jeugdigen, ouders/opvoeders en professionals;
  • Signaleringskracht van professionals vergroten.

IkPas in Gemeente Hof van Twente

Dit jaar zal de gemeente Hof van Twente voor het eerst meedoen aan de IkPas-campagne. Dit met als doel om het bewustwordingsniveau rondom het nuttigen van alcohol te vergroten. De activiteiten die georganiseerd worden zijn hierop gericht. Zo zullen de medewerkers binnen de gemeente onder andere spelenderwijs ingaan op het onderwerp alcohol middels een kwartetspel dat zij aantreffen in de koffiecorners. Staat er een alcoholvrije borrel gepland na de raadvergadering op 4 maart, met heerlijke alcoholvrije cocktails en geeft Tactus Verslavingszorg meer informatie over de gevaren van overmatig alcoholgebruik tijdens een lunchbijeenkomst.

CONTACT GEGEVENS

website: www.hofvantwente.nl
email: info@hofvantwente.nl
facebook:
/gemhofvantwente
twitter: @gemhofvantwente
instagram: /gemhofvantwente
telefoonnummer: 05478585

Doe mee als
deelnemer

Inschrijven

Doe mee als
ambtenaar

Inschrijven
Deelnemer statistieken Hof van Twente
Aantal deelnemers
103 deelnemers
Aantal dagen
30 dagen: 73 deelnemers (70.87%)
40 dagen: 30 deelnemers (29.13%)
Verhouding geslacht
Aantal mannen: 29 deelnemers (28.16%)
Aantal vrouwen: 74 deelnemers (71.84%)
Overig: 0 deelnemers (0%)
Leeftijd
18-25 jaar: 7 deelnemers
26-35 jaar: 10 deelnemers
36-45 jaar: 16 deelnemers
46-55 jaar: 37 deelnemers
56-65 jaar: 21 deelnemers
66-75 jaar: 7 deelnemers
76-85 jaar: 2 deelnemers
86-95 jaar: 0 deelnemers
96-100 jaar: 3 deelnemers

Deze gemeenten doen ook mee aan IkPas:

Wijzig instellingen voor chat