Gemeente Elburg doet mee aan IkPas

Centraal in Nederland, tussen Zwolle en Harderwijk, ligt Elburg. Een bijzondere en goed bewaarde middeleeuwse stad. Elburg staat ook wel bekend als de vesting van de Veluwe en trekt met zijn zeshonderd monumenten en acht musea jaarlijks vele bezoekers.

Wie in de stad loopt, waant zich in de middeleeuwen. De oude wallen met hun schitterende bomen, de smalle steegjes, de keitjesstoepen en prachtige doorkijkjes maken van de vesting een sfeervolle omgeving waar men heerlijk kan wandelen. De geschiedenis van Elburg gaat terug tot het jaar 796 en in 1233 kreeg Elburg stadsrechten. Tussen 1392 en 1396 is de stad volledig herbouwd en sindsdien heeft Elburg zijn huidige vorm. Het ontwerp van de vesting is gebasseerd op het principe van de gulden snede, een zeldzaamheid in de stedenbouw. Aan dit bijzondere uitgangspunt dankt de stad zijn kenmerkende vorm met het rechthoekige stratenpatroon.

Water

Vroeger verliep de handel voornamelijk over het water. De ligging van Elburg was dan ook het gevolg van een strategische keuze. Al in 1367 maakte Elburg deel uit van de Hanze. Dit handelsverbond bestaat nog steeds en omvat een kleine tweehonderd Noord-Europese Hanzesteden. Tot 1932 lag de vissersplaats Elburg aan de Zuiderzee. De bouw van de Afsluitdijk, het ontstaan van het IJsselmeer en de inpoldering hebben de afstand tot het open water flink vergroot. De visserij maakte plaats voor andere beroepen. De oude houten schepen die nog in de haven liggen, de botters, houden de herinnering aan Elburgs visserijverleden levend. Via het Veluwemeer en het Drontenmeer kunnen watersporters de haven bereiken, die net buiten de oude vesting ligt.

Natuur

De gemeente Elburg grenst aan de Veluwe en kent veel groene en natuurlijke plekken. Vanuit het hogere bos krijgt het landschap gaandeweg een kleinschaliger structuur, gekenmerk door houtwallen, om vervolgens over te gaan naar een open structuur, met weides en uiteindelijk het water. Het stuifzandgebied ten westen van ’t Harde, de door het kleinschalige boerenlandschap slingerende kreken en de kleine landwegen zijn het domein van fietsers en landbouwers. Oude kerkpaden bieden de wandelaar de kans om het landschap te ervaren zoals eerdere generaties dat hebben gedaan. Aangekomen bij de Randmeren bestaat het landschap voornamelijk uit riet en water. Dit is het domein van talloze vogels, waaronder verschillende zeldzame soorten.

Vijf KernenBehalve uit de vesting Elburg en de nieuwbouwwijken bestaat de gemeente Elburg uit de kernen ’t Harde, Doornspijk, Hoge Enk en Oostendorp. Tussen ’t Harde en Elburg liggen drie prachtige buitenplaatsen: Schouwenburg, Zwaluwenburg en Old Putten. Ook Doornspijk kent een dergelijke parel in de vorm van landgoed Klarenbeek. Naast landgoed Zwaluwenburg liggen de A. Vogeltuinen, met allerlei geneeskrachtige planten en kruiden. Deze vormen de basis voor diverse homeopathische geneesmiddelen. In Oostendorp staat de enige molen die de gemeente Elburg kent, korenmolen De Tijd, gebouwd in 1854.

CONTACT GEGEVENS

website: www.elburg.nl
email: gemeente@elburg.nl
facebook:
/GemeenteElburg
twitter: @gem_Elburg
instagram: /gemeente_elburg

Doe mee als
deelnemer

Inschrijven

Doe mee als
ambtenaar

Inschrijven

IkPas voor de ambtenaren van Gemeente Elburg

Vorige jaar hebben twee raadsleden spontaan meegedaan aan de IkPas campagne in maart. Dit jaar wilden we het wat grootser aanpakken. Gelukkig zei het voltallige college (burgemeester, vier wethouders en de gemeentesecretaris) hun medewerking aan IkPas toe in 2020! Zij gaan alle zes de challenge aan en zetten hun alcoholgebruik op pauze. Geweldig dat zij dit met z’n allen zo enthousiast doen!

Hun deelname vormt de start voor een intern plan rondom alcohol. Binnen de gemeente Elburg is een groepje collega’s actief onder de naam “gezond en fit”. Daar past IkPas natuurlijk harstikke goed bij! We gaan collega’s werven om mee te doen en hopen op veel deelnemers! Eerder dit jaar hebben we een “waterchallenge” gehouden waarbij een grote groep mensen een week lang alleen water dronk (heet of koud). Dus geen alcohol, geen fris, geen koffie. Om elkaar te stimuleren is een appgroepje aangemaakt die al snel volstroomde met leuke berichtjes en foto’s. Dat gaan we nu tijdens IkPas ook doen! Dus reken maar op een enthousiaste groep uit de gemeente Elburg die zegt: “IkPas”. 

Deelnemer statistieken Elburg
Aantal deelnemers
96 deelnemers
Aantal dagen
30 dagen: 86 deelnemers (89.58%)
40 dagen: 10 deelnemers (10.42%)
Verhouding geslacht
Aantal mannen: 36 deelnemers (37.5%)
Aantal vrouwen: 60 deelnemers (62.5%)
Overig: 0 deelnemers (0%)
Leeftijd
18-25 jaar: 7 deelnemers
26-35 jaar: 21 deelnemers
36-45 jaar: 26 deelnemers
46-55 jaar: 20 deelnemers
56-65 jaar: 15 deelnemers
66-75 jaar: 7 deelnemers
76-85 jaar: 0 deelnemers
86-95 jaar: 0 deelnemers
96-100 jaar: 0 deelnemers

Deze gemeenten doen ook mee aan IkPas:

Wijzig instellingen voor chat