Woonzorgnet doet mee aan IkPas

Woonzorgnet

Woonzorgnet ondersteunt mensen met een GGz-achtergrond bij het herstellen binnen het participatieproces. We helpen hen bij het behouden en/of verkrijgen van een door hen gewenste woon- en leefomgeving, waarbij zij vanuit verschillende rollen en activiteiten, op diverse plekken en met verschillende mensen kunnen meedoen.

Doe je mee met IkPas?! Samen met collega’s, cliënten en de rest van Nederland zetten wij ons alcoholgebruik 30 dagen op pauze in januari 2022. Je drinkt een maand geen alcohol om eens te kijken wat het met je doet. Je wordt je bewuster van de keuze die je kunt maken om wel of niet te drinken, je doorbreekt je vastgeroeste patronen en alcohol is minder vanzelfsprekend.

Maar dat zijn niet de enige effecten van meedoen met IkPas. Veel deelnemers ervaren ook lichamelijke voordelen. Zo voelt 62% zich bijvoorbeeld fysiek fitter, slaapt 55% beter en verliest 32% gewicht. Klinkt goed toch? Schrijf je vandaag nog in bij team Woonzorgnet!

Woonzorgnet besteedt veel aandacht aan het bevorderen van een gezonde leefstijl gericht op voeding, bewegen en middelengebruik. Initiatieven zoals IkPas dragen bij aan het bespreekbaar maken van dit onderwerp en het behalen van gestelde doelen.

Deze bedrijven doen ook mee aan IkPas

Wijzig instellingen voor chat