Tilburg University doet mee aan IkPas!

Tilburg University

Tilburg University stelt zich ten doel actief bij te dragen aan de samenleving. We willen graag de maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Onze universiteit heeft zich altijd sterk gemaakt voor de maatschappelijke inbedding van ons onderwijs en onderzoek.

Onze universiteit doet mee aan IkPas omdat we een #HealthyCampus nastreven waarin medewerkers én studenten gezond kunnen werken en studeren. En we nemen graag de handschoen op om samen met Nijmegen hieraan extra aandacht te geven in het kader van de IkPas-battle!

Binnenkort komen we op deze pagina met de aankondiging van extra activiteiten die in verband met de Battle zullen worden georganiseerd voor onze medewerkers en studenten.

Wil je zien hoe de battle ervoor staat en hoeveel collega’s zich al hebben ingeschreven? Kijk op www.ikpas.nl/battle

Tilburg University

Tilburg University aims to actively contribute to society. We want to serve society and make it better for her citizens. Our university has always advocated the social embedding of our education and research.

Our university is participating in IkPas because we strive for a #HealthyCampus in which employees and students can work and study in a healthy way. And we are happy to take up the challenge to give extra attention to this together with Nijmegen in the context of the IkPas battle!

Soon we will add to this page announcing additional activities that will be organized for our staff and students in connection with the Battle.

CONTACT GEGEVENS

website: tilburguniversity.edu
facebook: /studentensporttilburg
twitter: @TilburgU_sport
instagram: studentensport_tilburg
telefoon: 0134663378

Wijzig instellingen voor chat