Tactus doet mee aan IkPas

Tactus Verslavingszorg

Als specialist in verslavingszorg biedt Tactus hulp en advies aan jongeren en volwassenen voor elke vorm van verslaving, ook in combinatie met andere problematiek (dubbeldiagnose). We zoeken naar de best passende begeleiding voor iedere afzonderlijke cliënt, al is het nog zo ingewikkeld. We kennen vele mogelijkheden online, (poli)klinisch en met zelfhulpgroepen. We zijn er ook voor naasten. En we hebben preventie, voorlichting, deskundigheidsbevorderingstrainingen, reclassering, forensische zorg, wonen en werken in ons pakket.

We doen mee om zelf te ervaren wat we anderen aanbevelen! We besteden aandacht aan IkPas op intranet en delen bandjes uit aan degenen die meedoen.

CONTACT GEGEVENS

website: www.tactus.nl
twitter: /TweetTactus
facebook: /TactusVerslavingszorg
linkedin: /tactus-verslavingszorg
telefoonnummer: 088 382 28 87

 

Doe mee namens Tactus

Deze bedrijven doen ook mee aan IkPas:

Wijzig instellingen voor chat