GGD Hart voor Brabant doet mee IkPas!

GGD Hart voor Brabant

Mensen gezonde kansen bieden om alles uit hún leven te halen. Dat is onze missie. Want als mensen zich gezond voelen, helpt dit hen om actief te zijn, mee te doen in de samenleving en alles uit het leven te halen. Dat maakt gelukkiger en zelfredzamer. Dus letterlijk: Gezond doet leven!

We streven ernaar dat iedereen zo gezond mogelijk kan opgroeien en leven. Positieve gezondheid is de basis voor ons handelen, want gezondheid is meer dan niet ziek zijn. We richten ons op de publieke gezondheid: de taken die de overheid op zich neemt om de gezondheid van iedereen te bewaken, beschermen en bevorderen, zonder dat mensen daar altijd om vragen.

Preventie is onze kernactiviteit, gericht op een gezonde leefstijl. We streven naar een gezonde omgeving, die bijdraagt aan preventie. En onderbouwen onze activiteiten met data: inzicht dat we delen met de samenleving.

Alcoholpreventie valt daaronder als een van de thema’s van het Nationaal Preventieakkoord. Ten aanzien van alcoholpreventie is de ambitie minder jongeren onder de 18 jaar drinken alcohol. GGD Hart voor Brabant zet zich ook in voor volwassenen en senioren. Jaarlijks wordt de IkPas campagne ondersteund en uitgedragen.

De missie van GGD Hart voor Brabant is: ‘Mensen gezonde kansen bieden om alles uit hún leven te halen.’ Onder het motto ‘practice what you preach’ dragen we daarom Ik Pas uit. We verbieden werknemers niet om te drinken. We bieden alleen de mogelijkheid om eens zelf te ervaren en bewust te worden van het op pauze zetten van alcoholgebruik.
We zetten hiermee de toon en willen een voorbeeld zijn voor de maatschappij en onze klanten.

Wil je zien hoe de battle ervoor staat en hoeveel collega’s zich al hebben ingeschreven? Kijk op www.ikpas.nl/battle

CONTACT GEGEVENS

website: www.ggdhvb.nl
facebook: /ggdhvb/
twitter: @ggdhvb

linkedin:
/ggd-hart-voor-brabant

 

Wijzig instellingen voor chat