Fontys doet mee aan IkPas

Fontys

Fontys is de grootste kwaliteitshogeschool van Zuid-Nederland. Onze opdracht: inspirerend, uitdagend en hoogwaardig hoger beroepsonderwijs bieden en praktijkgericht onderzoek doen dat écht iets betekent voor de samenleving. Ons onderwijs en het onderzoek dat wij uitvoeren, sluiten direct aan bij actuele en toekomstige vragen en behoeften van onze studenten, het werkveld en de (regionale) samenleving. Samen met onze partners willen wij de vragen van de toekomst formuleren, agenderen, onderzoeken en waar dat kan oplossen. Fontys is een stichting. Het College van Bestuur fungeert als resultaatverantwoordelijke eenheid onder de Raad van Toezicht. Onderwijs en onderzoek worden verzorgd door onze 28 instituten, ieder binnen hun eigen marktsegment. Ondersteunende werkzaamheden als marketing en communicatie, personeel en organisatie, studentvoorzieningen en IT zijn ondergebracht bij zeven diensten.

Fontys (Vitaal) wil nader invulling geven aan een gezond hbo met aandacht voor het terugdringen van alcoholgebruik. Zo vormen we vormen van vitale studenten voor de nabije toekomst. Enerzijds kunnen HBO studenten en hun docenten zich binnen een ‘gezond hbo’ namelijk beter ontwikkelen, functioneren en presteren. Anderzijds vormen de hbo studenten de professionals van de nabije toekomst. Als zij worden gevormd en opgeleid binnen een gezonde campuscontext en impliciet en expliciet die normen en waarden meekrijgen nemen zij dit mee in hun beroepsuitoefening als leraar, verpleegkundige, combinatiefunctionaris, etc. Het streven is dat de Gezonde Campus bijdraagt aan méér gezondheidswinst (waaronder gezondheid(s)bevordering, rookvrije campus, terugdringen van alcoholgebruik, welbevinden, vitaliteit, mee kunnen doen), betere studierendement en onderwijsprestaties en minder uitval en minder gezondheidsverschillen.

CONTACT GEGEVENS

website: www.fontys.nl
facebook: /FontysHogescholen
instagram: /Fontys_Vitaal
Twitter: @FontysVitaal
linkedin: /fontys-hogescholen
email:
fontysvitaal@fontys.nl
telefoonnummer: 08850 80000

Wijzig instellingen voor chat