Bureau Objectief doet mee aan IkPas

Bureau Objectief

Objectief wil een gezonde maatschappij stimuleren. Door inzicht te geven in menselijke drijfveren, bieden we aanknopingspunten om gedrag op een positieve manier te veranderen. Zo doen we doelgroeponderzoek naar motieven & weerstanden. Voeren we nalevingsonderzoek uit naar de leeftijdsgrens en brengen we met behulp van jongerenonderzoek de leefwereld van de jeugd in kaart. Deze inzichten maken een gefundeerd beleid met risicogestuurde inzet van preventie- en handhaving activiteiten mogelijk. Ons bureau werkt vanuit een stevig fundament waarin wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten.

We snappen hartstikke goed dat alcohol ongezond is! Daarom is het een core business van ons om overheid en privaat te ondersteunen in het handhaven van de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop. Zo krijgen jongeren langer de kans om te ervaren hoe het is zonder alcohol te leven.

Bureau Objectief doet mee met IkPas omdat we geloven in het zijn van ervaringsexperts. Wij willen regelmatig ervaren dat het normaal is om zonder alcohol te leven.

Massaal doen onze werknemers mee. Behalve dat we het samen zo leuk mogelijk maken zien we IkPas ook als een kans om te experimenteren. We zoeken naar de beste technieken om onze medewerkers in hun kracht te zetten. Op die manier is iedereen in staat zijn eigen gedragsveranderaar te zijn.

Deze bedrijven doen ook mee aan IkPas

Wijzig instellingen voor chat