De goede antwoorden op de quiz van week 2 waren:

Op hoeveel dagen per week dronk de gemiddelde IkPas-deelnemer in2016 vóór de actie plaatsvond?

Antwoord 4 is goed: De deelnemers aan IkPas 2016 dronken gemiddeld op 4.5 dagen in de week. Ruim een kwart drinkt zelfs elke dag in de week. In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd nog voornamelijk alleen in de weekends gedronken. Daarmee is het gebruik van alcohol steeds meer uitgegroeid tot een gewoonte die vrijwel dagelijks plaatsvindt, een van de hoofdredenen voor de initiatiefnemers om indertijd met IkPas te starten.

Waar zit meer alcohol in?

Antwoord 4 is goed: Een standaardgas is een glas dat aan de soort drank is aangepast. Een alcoholische drank bevat ongeveer 12 ml alcohol, dit is ongeveer 10 gram. Dus als je bier, wijn of jenever uit het daarvoor bestemde glas drinkt krijg je altijd ongeveer 10 gram alcohol binnen. Bijvoorbeeld:

Bierglas 250 ml 5% alcohol = 12,5 ml alcohol = 10 gram alcohol = dus 1 standaard glas

Bierflesje 330ml 5% alcohol = 16,5 ml alcohol = 13,2 gram alcohol = dus 1,3 standaard glazen

Wijnglas 100 ml 12% alcohol = 12 ml alcohol = 9,6 gram alcohol = dus 1 standaard glas

Waardoor krijg je een kater?

Antwoord 3 is goed. Bij de afbraak van alcohol wordt een giftige stof aangemaakt (ethanal en vervolgens azijnzuur), hetgeen kan leiden tot misselijkheid en braken. Alcohol bevordert ook de aanmaak van urine waardoor het lichaam uitdroogt. Dit kan leiden tot een verlaagde vloeistofdruk in de hersenen (hoofdpijn), een droge mond en nadorst.

Wat staat er in de Drank- en Horecawet?

Antwoord 4 is goed. Nergens in de Drank- en Horecawet staat dat jongeren onder de 18 niet mogen drinken. Ze mogen echter alcohol niet in hun bezit hebben in publieke ruimtes, zoals op straat, in de horeca en op festivals. Het verkopen van alcohol aan 18-minners is verboden, het doorgeven hiervan door iemand is dat niet. Er wordt wel steeds meer bepleit dat dit wél verboden wordt, omdat dit een van de voornaamste oorzaken is voor het blijvend alcoholgebruik van 18-minners buitenshuis.

Hoeveel procent alcohol mag er in een alcoholhoudende drank zitten die de supermarkt verkoopt? (sherry en port niet meegerekend)

Het goede antwoord is 2: 14.9%. dranken met hogere percentages (sherry en port uitgezonderd) mogen uitsluitend bij de slijter verkocht worden. Het is een van de redenen waarom veel alcoholproducenten varianten hebben ontwikkeld van populaire sterke dranken met hippe kleuren met een percentage onder de 15%. Deze zijn vooral bij vrouwen en meisjes populair en hebben mede gezorgd voor stijging van de alcoholvergiftigingen bij meiden.