Serie

30 maart 2020 / Serie

Alcohol in onze maatschappij deel 5

In de vorige aflevering van de geschiedenis over alcoholgebruik en alcoholbeleid zagen we dat in de tweede helft van de 20e eeuw het alcoholgebruik fors toenam. En ook al stabiliseerde…
29 maart 2020 / Serie

Ouderen en alcohol: medicijngebruik

In eerdere artikelen heb je kunnen lezen waarom ouderen een extra risico lopen wanneer ze drinken. Zo verdragen ouderen alcohol in de regel slechter vanwege veranderingen in het lichaam. Hierdoor…
9 maart 2020 / Serie

Alcohol in onze maatschappij deel 2

In deel 2 van ‘alcohol in onze maatschappij’: drankbestrijding tot 1881. Want zolang alcohol bestaat zolang ook poogt men de nadelige effecten ervan te voorkomen door maatregelen en wetgeving. Rob…
8 maart 2020 / Serie

Ouderen en alcohol: 5 prangende vragen

Wat wordt verstaan onder probleemdrinkers? Waarom lopen ouderen meer kans om probleemdrinkers te worden? En wat is de oplossing? Onder het mom: een gewaarschuwd mens telt voor twee worden deze…
Wijzig instellingen voor chat