Ouderen en alcohol: een geliefde combinatie

‘Bij lekker doordrinken’ en ‘hem goed raken’ denken we vaak aan pubers die hun eigen grens opzoeken en die deze avontuurlijkheid de volgende dag moeten bekopen met een kater. Toch zijn het niet alleen de jongeren die worstelen met hun alcoholgebruik; ouderen drinken ook relatief vaak overmatig. Wie, wat, waar, waarom, hoe en wanneer lees je hier.

Het is al vaker in het nieuws geweest: het aantal ouderen met een drankprobleem is de afgelopen jaren flink toegenomen. Het aantal alcoholisten van 55 jaar en ouder is de afgelopen jaren ook gegroeid. Bron: triora.nl.

Feiten en cijfers

Uit landelijke studies in Nederland blijkt dat een meerderheid van de ouderen alcohol drinkt (80%). De helft van de 55-plussers bestaat uit lichte drinkers; zij drinken maximaal 8 glazen alcohol per week. Tussen de 6,7% en 12,6% (afhankelijk van de studie) van de ouderen drinkt echter overmatig (mannen meer dan 21 glazen per week en vrouwen meer dan 14 glazen). Bron: loketgezondleven.nl.

Dit percentage ligt hoger dan bij jongere volwassenen (23-54 jaar). In deze groep drinkt 3,8% overmatig. Een alcoholstoornis komt juist meer voor bij jongere volwassenen dan bij 55-plussers (respectievelijk 3,9% en 1,3%). In het algemeen neemt het alcoholgebruik af naarmate 55-plussers ouder worden. 55-plussers die al overmatig drinken gaan echter juist vaak meer drinken naarmate de leeftijd vordert. Gemiddeld gingen zij van 23 glazen naar 30 glazen per week in 6 jaar tijd. Bron: loketgezondleven.nl.

Wie zijn die drinkende ouderen?

De drinkende oudere is vaak een ‘babyboomer’. Mannen en vrouwen die na de oorlog zijn geboren. Een generatie die hard heeft gewerkt, flink heeft gespaard en vaak vervroegd met pensioen is gegaan. En daar zit ‘em voor sommigen ook het probleem. Die vervroegde pensionering zorgt ervoor dat je ineens niet meer iedere dag fris en fruitig op je werk hoeft te verschijnen. Dit schept veel vrije tijd en zo verander kun je van een matige drinker in een sociale drinker veranderen.

Sociaal drinken: wat is dat?

Sociaal drinken is iets wat vroeger veel gebeurde. Richting het eind van de middag werd er onder werktijd al begonnen met een wijntje of een biertje. Na werktijd ging dit door en werd het vaak erg laat. Het drinken was, en is nog steeds, sociaal geaccepteerd. Toch is het bij velen, van die generatie, van de gezellige borrel overgegaan in problematisch drankgebruik. Bron: triora.nl

Andere oorzaken

Naast het hebben van veel vrije tijd en de gelegenheid krijgen om te drinken, zijn er nog andere oorzaken te noemen die het drinkgedrag negatief in de hand kunnen werken.

Denk bijvoorbeeld aan: eenzaamheid, stressfactoren (zoals ziekte, mantelzorg, overlijden, scheiding), genetische aanleg, depressie, beschikbaarheid van alcohol, onvoldoende kennis over alcohol, ontbreken van een dagstructuur en het feit dat hulpverleners en mensen in de omgeving van 55-plussers hen maar zeer beperkt aanspreken op hun alcoholgebruik.

Het drinken van alcohol bedraagt risico’s die voor iedereen gelden, maar bij ouderen zijn er een aantal extra kwetsbaarheden waar rekening mee moet worden gehouden.

-Door de veranderingen in het lichaam is de concentratie alcohol eerder te hoog, neemt de gevoeligheid voor de effecten toe en verloopt de afbraak trager.

-De interactie met medicijnen kan voor complicaties zorgen, o.a. doordat het de werking van medicijnen versterkt of juist afzwakt.

-Valincidenten vinden makkelijker plaats en hebben grotere consequenties (bron: loketgezondleven.nl.

Goed nieuws

We eindigen natuurlijk niet in mineurstemming. Want een pauzeperiode levert je ontzettend veel voordelen op. Kleine en grote voordelen die zich gaandeweg steeds meer en vaker aan je openbaren. Denk bijvoorbeeld aan (een):

-Fris hoofd

-Betere concentratie

-Makkelijker afvallen

-Geld besparen

-Glanzende huid

-Rust voor je organen

-Beter slapen

-Betere weerstand

-Beter humeur

-Betere sportprestaties

Meer dan genoeg redenen om deze 40 dagen vol te maken, de balans op te maken en voor jezelf te bepalen welke rol alcohol voortaan in jouw leven mag spelen.

 

 

Gerelateerd

Wijzig instellingen voor chat