Woensdag Weetjes over jongeren en alcohol

Op de dag dat je je kind, je alles, voor de eerste keer in de armen houdt, kun je je niet voorstellen dat hij of zij ooit aangeschoten en met veel kabaal de voordeur probeert te openen. Het liefst houd je je kind zo lang mogelijk weg bij alcohol. Of laat je hem of haar, als het dan toch gaat gebeuren, onder toezicht drinken? Het laatste nieuws rondom jongeren en alcohol lees je hier.

Door alcohol te drinken, sterven hersencellen af.

Is dat nu waar of niet waar? Een aantal Nederlandse onderzoekers heeft een paar studies nader bekeken waarbij ruim 700 jongeren tussen de 8 en 29 jaar werden gevolgd en wat blijkt? Het brein van jongeren die drinken vertoont een versnelde afname van grijze stof (voornamelijk de cellichamen van neuronen), met name in de frontale en cingulate cortex. De cingulate cortex is dan weer betrokken bij het vormen en verwerken van emoties, bij leren en geheugen. Ook was bij jongeren die drinken een tragere toename te zien van witte stof – dat zijn de verbindingen tussen hersencellen en -gebieden. De resultaten gelden zowel voor matige als voor heftige drinkers.

Maar of we nu kunnen stellen dat alcohol inderdaad verantwoordelijk is voor het afsterven hersencellen? Nee, dat ook weer niet. Jongeren moesten zelf in vragenlijsten aangeven of ze alcohol dronken, en ook hoeveel. Mogelijk minimaliseerden sommigen hun gebruik. En de onderzoekers wijzen erop dat ook andere factoren invloed kunnen hebben op de hersenontwikkeling, zoals een lagere socio-economische status of de neiging tot risicogedrag. Die factoren zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Bron: eoswetenschap.eu.

Een autoritatieve opvoeding rondom alcohol heeft effect.

Een autoritatieve opvoeding (niet te verwarren met autoritair) staat voor een warme en betrokken opvoeding, én één met duidelijke regels. Platgeslagen komt dit neer op luisteren naar je kind, begrip tonen, goede gesprekken voeren en samen tijd doorbrengen.

In IJsland hebben ze door hun aanpak ‘Drugsvrij IJsland’, waar de autoritatieve opvoedingsstijl deel van uitmaakt, grote resultaten geboekt. In 1998 was 42 procent van de IJslandse 15- en 16-jarigen in de laatste dertig dagen dronken geweest. In 2017 was dit gedaald naar nog maar 5 procent. Voor roken en drugs is het succes vergelijkbaar.

Ter vergelijking

In Nederland is 23 procent van de 15-jarigen en 34,2 procent van de 16-jarigen de afgelopen dertig dagen dronken geweest.

Naast veel warmte, begrip en respect moeten er ook duidelijke regels worden gesteld. Een groot verschil tussen IJsland en Nederland is dat ouders meer toelaten in Nederland wat alcohol betreft. Thuis onder toezicht drinken, mag in veel gevallen. Maar bij wet is drinken en/of roken voor je achttiende verboden. Hier volgen enkele tips hoe je dit als ouders het beste aanpakt:

-Stel regels vóórdat je kind überhaupt in contact komt met een alcoholdrinkende omgeving.

-Leg een rook- en drinkverbod op tot aan de achttiende verjaardag van je kind.

-Verbind consequenties aan het verbreken van de belofte niet te roken of te drinken.

-Zorg dat de consequentie in verhouding is met de overtreden regel.

-Wees consequent. Maak geen uitzonderingen. Je kind mag geen alcohol. Ook niet omdat het vakantie is. Ook niet omdat opa en oma 50 jaar getrouwd zijn. Ook niet omdat het Pasen is. Gewoon niet.

-Geef zelf het goede voorbeeld. Drink niet of zo min mogelijk in het bijzijn van je kinderen. Laat de alcohol niet in het zicht staan als je niet drinkt.

Bron: bndestem.nl.

Hier lees je nog veel meer over jongeren en alcohol.

Eerder schreven we ook al het een en ander over jongeren en alcohol. Mocht je dus nog meer willen lezen over de effecten van alcohol of regels stellen rondom alcoholgebruik? Check dan de volgende artikelen:

Hersenschade bij jongeren vanwege alcoholgebruik

Jij stopt met alcohol en jouw kind begint net

Alcohol drinken en onder de 18? Geen goed idee.

 

Gerelateerd

Wijzig instellingen voor chat