Wat is vasten precies?

De 40 dagen geen druppel! challenge valt samen met de vastenperiode. Deze vastenperiode start altijd op Aswoensdag. Vervolgens drink je 40 dagen geen alcohol. Maar een vastenperiode houdt meer in dan geen alcohol drinken. Hieronder leggen we uit wat vasten inhoudt.

In een vastenperiode eet of drink je gedurende een bepaalde periode anders en vaak minder dan wanneer je niet vast. Waarom mensen vasten, is heel verschillend. Vaak zit er een religieuze gedachte achter, maar vasten gebeurt ook om geneeskundige redenen.

Ieder jaar anders

In de grote godsdiensten ligt een vastenperiode op voorhand vast, maar verschilt het wel per jaar wanneer de vastenperiode aanbreekt. Neem bijvoorbeeld de christelijke vastenperiode. De christelijke vastenperiode start na carnaval op Aswoensdag. Aswoensdag valt altijd 46 dagen vóór Pasen (er zijn veertig vastendagen, de zondagen in deze periode tellen niet mee)*, Hemelvaartsdag valt vervolgens 39 dagen later, Pinksteren altijd op de 7e zondag na Pasen, de 49e dag na Pasen of de 50e dag van Pasen.

Waarom vieren we Carnaval?

Met Carnaval, van origine een katholiek feest, wordt het begin van het vasten gevierd. Om de vasten beter aan te kunnen, wordt in de dagen voor Aswoensdag, op de zondag, maandag en dinsdag, eerst flink feest gevierd. Vervolgens is het 40 dagen vasten.

 

Stand van de maan

Dat de datum van Carnaval en dus Aswoensdag ieder jaar wisselt, is omdat het feest verbonden is met Pasen. Tijdens de 40 dagen voor Pasen wordt er traditioneel door katholieken gevast. De eerste vastendag wordt Aswoensdag genoemd. Om zich voor te bereiden op de vastentijd vieren katholieken de drie dagen voor Aswoensdag feest: Carnaval. De datum van het Paasfeest wisselt ieder jaar. Dit hangt af van de stand van de maan. Afgesproken is dat Pasen gevierd wordt op de eerste zondag die volgt op de eerste volle maan na het begin van de lente. Pasen valt daardoor tussen 22 maart en 25 april. Carnaval vieren we daarom tussen 1 februari en 7 maart. Bron: willenwever.kro-ncrv.nl.

Veertigdagentijd

De vastenperiode zoals we die in het christendom kennen, dient ter voorbereiding op Pasen. De veertigdagentijd, eigenlijk dus 46 maar op de zondagen wordt er niet gevast, is een periode waarin mensen zich meer kunnen richten op hun geloof en zijn ze solidair met hen die het moeilijk hebben.

Vastengewoonten binnen het christendom

-1 volle maaltijd per dag (streng vasten)

-Vasten op Aswoesdag en Goede Vrijdag, overige vrijdagen gedurende vastenperiode geen

vlees eten (soepeler vasten)

-Liefdadigheid en vroomheid i.p.v. vasten. Tijdens de vastenperiode onthoud je je van

bepaalde luxe en gewoonten, zoals televisiekijken, snoepen, roken, of alcohol drinken.

Het uitgespaarde geld is bedoeld voor een goed doel.

*Bij IkPas hanteren we 40 dagen en tellen we de zondagen wel mee als pauzedagen. Zodat je inderdaad 40 dagen aaneengesloten geen alcohol drinkt.

Gerelateerd

Wijzig instellingen voor chat