Sporters leven gezonder, toch?

‘Sporten is gezond’ is een uitdrukking die je vast wel kent. We weten allemaal dat sporten goed voor je is en deel uitmaakt van een gezonde leefstijl. Mensen die wekelijks sporten, kampen minder vaak met overgewicht, roken minder en eten gezonder dan de gemiddelde Nederlander. Toch is er één gebied waarop sporters minder goed scoren dan niet-sporters: ze drinken relatief vaker alcohol.

Nadat het Mulier Instituut -een stichting voor onafhankelijk sportonderzoek- op basis van onderzoek tot deze opvallende conclusie kwam, besloot het verder in te zoomen op de relatie tussen alcohol, (type) sporten en het ervaren van gezondheid. Dit onderzoek, gebaseerd op gegevens van de Gezondheidsenquête van het CBS, leverde een aantal opvallende conclusies op als het gaat om wekelijkse sporters en hun drinkgewoonten.

Conclusies sporters en alcohol

  • Van de wekelijkse sporters drinkt 70% meer dan één glas per dag, tegen 53% van de niet (wekelijkse) sporter.
  • Van de wekelijkse sporters drinken de fitnessers in verhouding het minst. Duur- en zaalsporters drinken wat meer dan de gemiddelde sporter.
  • Het meest drinken de veldsporters (voetballers, hockeyers, maar ook tennissers): 82% van de veldsporters drinkt meer dan één glas per dag. Ook zijn veldsporters vaker overmatige of zware drinkers.
  • Overmatig of zwaar drinken komt evenveel voor bij sporters als bij niet-sporters.
  • Mensen die zich gezond voelen, drinken vaker meer dan één glas alcohol per dag dan mensen die zich minder gezond voelen.

Bron: factsheet 2020/19 Mulier Instituut

Derde helft

Er worden verschillende redenen genoemd die het drinkgedrag van met name de veldsporters kunnen verklaren. Zo hebben veldsportclubs vaker een kantine. In 92% van deze kantines wordt alcohol geschonken. Kantines hebben een belangrijke sociale functie, waar sporters samenkomen om een overwinning te vieren of nederlaag weg te drinken. Verder heerst er vaker een cultuur waarin het drinken van alcohol gewoon is. Ook noemen de onderzoekers de invloed van reclames die sport linken aan alcohol en gezelligheid.

Ongezonde uitspatting

Interessant is ook de conclusie dat mensen die zich gezond voelen, vaker dagelijks alcohol drinken dan mensen die zich minder gezond voelen. Het lijkt erop dat we onszelf, wanneer we ons gezond voelen en regelmatig sporten, sneller een ongezonde uitspatting zoals een biertje of wijntje toestaan.

Gerelateerd

Wijzig instellingen voor chat