Jongeren dronken in 2020 minder alcohol

2020. Weet je nog? Aan het begin van dat jaar begon de coronacrisis. Het virus had direct of indirect invloed op ons leven. Ook de jongeren moesten omgaan met de maatregelen die werden ingezet om het virus te beteugelen. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) presenteerde onlangs het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor. Hierin staat hoe het onze jongeren is vergaan in dat eerste coronajaar.

In tegenstelling tot roken en blowen, nam het percentage jongeren dat alcohol dronk in 2020 af. Vooral jongvolwassenen, met name meisjes van 12 tot 18 jaar, dronken door de coronamaatregelen in de horeca minder alcohol. Ook jonge mannen van 18 tot 25 jaar zijn in 2020 minder gaan drinken.

Alcohol en jongeren in 2020: zo zit dat

Een ruime meerderheid van de 15-plussers drinkt weleens alcohol, terwijl een minderheid tabak, cannabis of andere drugs gebruikt. In verhouding raakt corona daarom bij alcoholgebruik meer mensen: van de totale 15-plus bevolking zei 12 procent minder te zijn gaan drinken of ermee gestopt te zijn, en 6 procent zei meer te zijn gaan drinken dan vóór de crisis.

Andere interessante uitkomsten

Niet alleen op het gebied van alcohol & drugs valt het een en ander te concluderen. Hieronder een opsomming van een aantal interessante uitkomsten afkomstig uit het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor van het CBS.

-Omdat het door het thuisonderwijs moeilijker was om toetsen af te nemen, deden achtstegroepers geen eindtoets en was hun definitieve advies gemiddeld lager dan in de jaren daarvoor. Het aandeel zittenblijvers in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs was eveneens lager dan het jaar ervoor.

-In 2020 gingen meer scholieren in het voortgezet onderwijs over en haalden bijna alle eindexamenkandidaten hun diploma.

-Door de hoge slagingspercentages en doordat minder jongeren een tussenjaar namen, gingen meer jongeren studeren.

-Hoewel jongvolwassenen in 2020 net als in eerdere jaren over het algemeen gelukkig en tevreden waren met hun leven, daalde dit percentage ten opzichte van 2019 wel iets. In 2020 zei 84 procent van de jongvolwassenen over het algemeen gelukkig te zijn en was 81 procent tevreden met hun leven. In 2019 was dit respectievelijk 88 procent en 86 procent.

-Het rapport laat daarnaast zien dat voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 het aantal jongeren dat jeugdzorg ontving is gedaald: van 444 duizend in 2019 naar 429 duizend in 2020. Het aantal meldingen van kindermishandeling nam daarentegen wel toe.

Bronnen: cbs.nl/statistische-trends en cbs.nl/nieuws

Gerelateerd

Wijzig instellingen voor chat