Daarom krijgen we een nieuwe Alcoholwet

Een half jaar later dan gepland, maar deze zomer -per 1 juli om exact te zijn- gaat na goedkeuring door de Eerste Kamer dan toch echt de nieuwe Alcoholwet in. Deze wet richt zich nog scherper op het voorkomen en terugdringen van problematisch drankgebruik. Wat houdt de nieuwe Alcoholwet in en waarom zijn deze nieuwe regels nodig?

Bijna 8 op de 10 Nederlanders drinkt wel eens alcohol. Hiervan zijn 1,1 miljoen mensen overmatige drinkers: dit zijn vrouwen en mannen die respectievelijk meer dan 14 en 21 alcoholhoudende drankjes per week drinken. 8,5% van alle mensen ouder dan 18 jaar, is zelfs een zware drinker. In deze categorie vallen mannen en vrouwen die minimaal één keer per week meer dan 6 of 4 glazen alcohol op een dag drinken, dit wordt ook wel bingedrinken genoemd.

Nieuwe wet moet leiden tot nieuwe norm

Met de nieuwe Alcoholwet wil staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid het aantal probleemdrinkers en de schadelijke gevolgen van alcohol in de samenleving terugdringen. Ook moet de wet ervoor gaan zorgen dat het alcoholgebruik onder jongeren -dat al jaren gelijk blijft- weer daalt. En loop je als IkPasser nu nog voorop, als het aan de staatssecretaris ligt omarmt heel Nederland deze nieuwe norm op alcoholgebied: niet-drinken of maximaal één drankje per dag.

De scherpere regels vloeien voort uit het Nationaal Preventieakkoord. Met de afspraken in dit akkoord wil de overheid met 70 maatschappelijke organisaties bereiken dat in 2040:

  • alcoholgebruik tijdens de zwangerschap meer dan gehalveerd is;
  • alcoholgebruik onder jongeren, in het bijzonder bingedrinken, 30 tot 40% afneemt;
  • zwaar en overmatig alcoholgebruik met 40% afneemt;
  • 80% van de bevolking de belangrijkste gezondheidseffecten kent, met speciale aandacht voor vrouwen die zwanger willen worden of zijn.

Bron: Trimbos.nl

Dit verandert er met de nieuwe Alcoholwet

  • Meerderjarigen die alcohol voor minderjarigen kopen in horecagelegenheden riskeren een boete (97% van de minderjarigen drank krijgt aangeboden via ouders of oudere vrienden).
  • Er komt meer controle op de leeftijdsgrens bij het afleveren van online bestelde drank aan huis.
  • De maximale korting op alcohol mag niet meer zijn dan 25%.

Waarom is de nieuwe Alcoholwet nodig?

Om ervoor te zorgen dat volgende generaties kinderen gezond op kunnen groeien, richt de nieuwe wet zich nog meer op het voorkomen van alcoholgebruik onder jongeren en zwangeren. De aanpassingen in de wet moeten ook ouders meer bewust maken van hun rol in het voorkomen van alcoholgebruik onder minderjarigen.

Geschiedenis van de Alcoholwet

De nieuwe Alcoholwet vervangt de huidige Drank- en Horecawet. Onze eerste wetgeving op alcohol stamt uit 1881 en wordt regelmatig aangepast. Benieuwd hoe en waarom de wetgeving op alcohol in Nederland is ontstaan? Lees er morgen meer over in ‘De geschiedenis van de Alcoholwet’.

Gerelateerd

Wijzig instellingen voor chat