Alcoholreclames en de wet- en regelgeving

Omdat van alcoholreclames is bewezen dat ze een groot effect hebben op jongeren, moet er beleid omheen worden gemaakt. Hoe de wet- en regelgeving rondom alcohol in Nederland eruitziet, lees je hier.

Wet- en regelgeving

In Nederland wordt de alcoholreclame grotendeels gereguleerd door middel van zelfregulering door de alcoholindustrie. De STIVA, een samenwerkingsverband van drankproducenten en –importeurs, beheert de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken. In deze code zijn de Europese richtlijnen voor alcohol opgenomen. De meeste Europese landen hebben verdergaande maatregelen rondom alcoholreclame vastgelegd. Nederland is het enige land dat de inhoud van reclame alleen via zelfregulering heeft vastgelegd.

Nu lijkt het net alsof Nederland de teugels volledig laat vieren. Wat we wel hebben is wetgeving rondom de blootstelling aan alcoholreclame via televisie en radio. Dit ligt vast in de zogenaamde Mediawet en bijbehorende bepalingen met betrekking tot sponsoring.

Mediawet

Sinds 2009 is in de Mediawet opgenomen dat het voor Nederlandse omroepen verboden is om alcoholreclame op televisie en radio uit te zenden tussen 06.00 uur en 21.00 uur. Ook is ‘productplaatsing’, ook wel sluikreclame genoemd, voor alcoholhoudende drank verboden tijdens dit tijdsslot. Het doel van deze bepaling is om jongeren te beschermen tegen de negatieve invloed van alcoholreclame.

In de Mediawet zijn ook enkele bepalingen rondom (alcohol)sponsoring opgenomen. Het gaat daarbij onder andere om dat er vermeld dient te worden als er sprake is van sponsoring, dat de vermelding van de alcoholsponsor neutraal dient te zijn en maximaal vijf seconden mag duren. Het Commissariaat voor de Media ziet toe op de naleving van deze wet. Bron: expertisecentrumalcohol.trimbos.nl.

Jongeren zien veel alcoholreclame

Ondanks de wet- en regelgeving rondom het vertoon van alcoholreclames zien jongeren nog steeds veel alcoholreclame en zelfs meer dan volwassenen (30+), zoals blijkt uit een onderzoek onder Nederlandse jongeren. 29% – 34% van de jongeren gaf aan veel tot zeer veel alcoholreclame te hebben gezien bij festivals, evenementen en poppodia. Daarnaast gaven jongeren aan ook (zeer) veel advertenties in folders (28%) en premiums in horecagelegenheden (26%) te hebben gezien. Ze komen ook vaker dan volwassenen in aanraking met allerlei andere vormen van alcoholreclame.

 

 

 

 

Gerelateerd

Wijzig instellingen voor chat