Alcoholgebruik in cijfers

Bij alle volwassen leeftijdsgroepen is het aandeel mannen dat overmatig drinkt groter dan het aandeel vrouwen. Overmatig drinken betekent meer dan 21 glazen alcohol per week drinken (mannen), of meer dan 14 glazen per week (vrouwen). De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn het grootst bij de jongste leeftijdsgroep tot en met 29 jaar. Bij mannen tot en met 29 jaar komt overmatig drinken het meest voor; bij vrouwen tussen de 30 en 49 jaar het minst.

Er is ook onderzoek gedaan naar de relatie tussen alcoholgebruik en opleiding. De verschillen in het percentage overmatig alcoholgebruik naar opleiding zijn bijna allemaal niet statistisch significant. Alleen bij mannen van 25 tot 45 jaar komt overmatig drinken relatief meer voor onder middelbaaropgeleiden (12,6%) dan onder hoogopgeleiden (8%).
Bron: Volksgezondheidenzorg, RIVM

Gerelateerd

Wijzig instellingen voor chat